Het ToonKunstKoor Delfzijl

Het Toonkunstkoor Delfzijl is in 1990 ontstaan. In dat jaar werd onder de inspirerende leiding van Jelke Hamersma besloten het toenmalige Christelijk Gemengd koor “Sursum Corda” uit Wagenborgen uit te breiden en om te vormen tot een oratoriumkoor. In 1994 werd een fusie aangegaan met het Eemsmondmannenkoor Cantate Domino en in datzelfde jaar werd door de Mij. ter Bevordering der Toonkunst het officiële predikaat “Toonkunstkoor” aan het koor verleend.

Het eerste grote werk voor koor en orkest, het Requiem van Cherubini, werd uitgevoerd in 1990. Dit werd in de jaren daarna gevolgd door grote koorwerken als het Deutsches Requiem van Joh. Brahms, de Johannes Passion van Joh. Seb. Bach, de Messa di Gloria van Puccini en de Messiah van Händel. Ook het modernere repertoire werd niet geschuwd: in 2006 werd het Requiem van Duruflé uitgevoerd met groot orkest en in 2011 de Mis nr.1 van Urmas Sisask.

Met “Singverein Emden” zijn verschillende keren concerten gegeven, zowel in Emden als in Delfzijl en Appingedam.

Sinds januari 2013 is de jonge dirigent Vincent Hensen de vaste dirigent van Toonkunstkoor Delfzijl.

Met Symfonieorkest Suonare d’Amatori hopen wij de traditie van twee concerten per jaar in Appingedam en Delfzijl nog lang te kunnen voortzetten!

Het Toonkunstkoor Delfzijl is aangesloten bij de KCZB.

Volg ons ook op www.facebook.com/toonkunstkoordelfzijl

De Dirigent

Vincent Hensen – dirigent.

Organist en dirigent Vincent Hensen (Winschoten, 1986) studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceer vak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. Tijdens deze studie volgde Vincent masterclasses van o.a. Eric Lebrun (Parijs), Wolfgang Zerer (Hamburg), Leo van Doeselaar (Berlijn), Erik van Bruggen (Leiden) en Pieter van Dijk (Alkmaar) en behaalde hij in juni 2014 zijn tweede bachelor.

Vincent begon zijn muzikale carrière al op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente in Oude Pekela, waar hij de beschikking heeft over een groot Van Oeckelen-orgel uit 1865. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor.  Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl en sinds 2014 het Nicolaïensemble in Haren. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt.

In recente jaren heeft Vincent zich ook toegelegd op beiaardspelen. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Regelmatig verzorgt hij al bespelingen, zoals op de Onze-Lieve-Vrouwentoren in Amersfoort.

Zie ook:  www.vincenthensen.com

Het Orkest

Suonare d’Amatori.

 

Het orkest is in 1996 opgericht als “Stichting Delfzijls Symfonieorkest” met de bedoeling om het voor de koren in de regio Noord Groningen mogelijk te maken met een, betaalbaar, symfonieorkest te kunnen werken.In deze opzet is het orkest zeker geslaagd; per jaar verleent het orkest meerdere malen haar medewerking aan grote koorconcerten, en kleinere koorprojecten. Het orkest werkt op projectbasis er repeteert in korte tijd het gewenste repertoire in onder leiding van vaste dirigent Jelke Hamersma.

De naam “Suonare d’Amatori”, het welklinken van de liefhebber, ontleent zij aan de samenstelling van het orkest. Voor ieder concert wordt een orkest samengesteld, van goede amateurmuzikanten en professionele muzikanten, uit een groot arsenaal van muzikanten wat de Stichting in de loop der jaren heeft opgebouwd.

Het orkest streeft er naar de muziek zo authentiek mogelijk uit te voeren. Daarvoor zijn onlangs barokstokken aangeschaft en heeft het orkest een barok-workshop gedaan bij Paulien Kostense.

Het repertoire van het orkest is zeer uiteenlopend en in de loop der jaren opgebouwd: o.a. Bach-cantates met een kleine bezetting, Mozart’s Requiem, grotere romantische werken als Messe Solenelle van Rossini en het Requiem van Verdi, met een grote symfonische bezetting.

 

Zie ook:  www.suonare.nl

Het Bestuur

arie

Voorzitter:

Arie Erkelens

E-mail: erkelensarie@hotmail.com
Tel: 0597-354414

Roelf Kok

Penningmeester:

Roelf Kok

E-mail: rj@r2kok.nl
Tel: 056-625889

gerry-bergsma

1e Secretaris:

Gerry Bergsma

E-mail: gerryp.bergsma@gmail.com
Tel: 050-3024711

bffb187129ec41fc838d5a1e1d4ce3fe-0001

2e Secretaris:

Wima Aardse

E-mail: wilma.aardse@kpnplanet.nl
Tel: 0596-582035