LINKS

Onze Dirigent

Vincent Hensen

Organist en dirigent Vincent Hensen (Winschoten, 1986) studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceer vak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. lees meer…

K.C.Z.B.

Koninklijke Christelijke Zangers Bond

De KCZB is in Nederland de grootste belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder. D.m.v. een uitgekiend servicepakket en een goed geoutilleerd kantoor wordt aan de aangesloten verenigingen en stichtingen service verleend in de ruimste zin van het woord.

Nicolaikerk Appingedam

De Nicolaïkerk of Nicolaaskerk in de Nederlandse gemeente Appingedam is een romanogotische hallenkerk, de grootste kerk in de Groninger Ommelanden en als Rijksmonument behorend tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Koorpartijen

Oefensite voor koren

Uitgebreide oefensite.

Cyberbass

Oefensite voor koren

Uitgebreide oefensite.

Componisten

Informatie over componisten