Het ToonKunstKoor Delfzijl

Het Toonkunstkoor Delfzijl is in 1990 ontstaan. In dat jaar werd onder de inspirerende leiding van Jelke Hamersma besloten het toenmalige Christelijk Gemengd koor “Sursum Corda” uit Wagenborgen uit te breiden en om te vormen tot een oratoriumkoor. In 1994 werd een fusie aangegaan met het Eemsmondmannenkoor Cantate Domino en in datzelfde jaar werd door de Mij. ter Bevordering der Toonkunst het officiële predikaat “Toonkunstkoor” aan het koor verleend.

Het eerste grote werk voor koor en orkest, het Requiem van Cherubini, werd uitgevoerd in 1990. Dit werd in de jaren daarna gevolgd door grote koorwerken als het Deutsches Requiem van Joh. Brahms, de Johannes Passion van Joh. Seb. Bach, de Messa di Gloria van Puccini en de Messiah van Händel. Ook het modernere repertoire werd niet geschuwd: in 2006 werd het Requiem van Duruflé uitgevoerd met groot orkest en in 2011 de Mis nr.1 van Urmas Sisask.

Met “Singverein Emden” zijn verschillende keren concerten gegeven, zowel in Emden als in Delfzijl en Appingedam.

Sinds januari 2013 is Vincent Hensen de vaste dirigent van Toonkunstkoor Delfzijl.

Het Toonkunstkoor Delfzijl is aangesloten bij de KCZB.

Volg ons ook op www.facebook.com/toonkunstkoordelfzijl

De Dirigent

Vincent Hensen – dirigent.

Organist, koordirigent en beiaardier Vincent Hensen (Winschoten, 1986) studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse Beiaardschool. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Vincent Hensen begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie, pas gerestaureerde Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt. In 2018 en ‘19 begeleidde hij als organist de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries tijdens diensten en concerten in Noord-Nederland en Evensongs in onder meer Salisbury Cathedral en St Paul’s Cathedral, Londen.

Van ‘Roos in de Regio’ Winschoten en ‘Parkstad’ Veendam is Vincent in 2016 tot beiaardier benoemd. In 2018 is hij tevens benoemd tot beiaardier van de beiaard van de stadhuiskoepel in Leeuwarden aan het Hofplein. In eerste instantie was dat een benoeming voor de duur van een jaar in het kader van ‘2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa’, maar inmiddels is de aanstelling verlengd.

Vincent zoekt graag de verbinding op met andere kunstvormen. Zo heeft hij voor het Schnitgerfestival in 2017 een voorstelling ontwikkeld met theaterschool de Noorderlingen, en in 2018 begeleidde hij op twee neo-barok orgels circusvoorstellingen van jeugdcircus Santelli. Verder vond in 2018 een multi-disciplinaire rondleiding plaats in de Nicolaïkerk, in samenwerking met theaterstudenten van Minerva; een kerstvoorstelling voor de ramen van het stadhuis in Leeuwarden, en ook in Leeuwarden een poëzie-avond met Friese dichters en nieuwe composities voor de beiaard in Leeuwarden door Friese componisten.

Zie ook:  www.vincenthensen.com

Het Bestuur

BartJan-voorzitter-200x300

Voorzitter:

Bartjan Pennink
E-mail: b.j.w.pennink@rug.nl
Tel: 06-17850844

Mony-Mulder-200x300

Vice voorzitter:

Mony Mulder-Koster
E-mail: mony-mulder@planet.nl
Tel: 06-53847721

Addendum_1_05-200x300

Secretaris:

Marika Meijer
E-mail: m.w.meijer@hetnet.nl
Tel: 0596-628581

Roelf-Kok-200x300

Penningmeester:

Roelf Kok
E-mail: rj@r2kok.nl
Tel: 0596-625889

bregtje-200x300

Bibliothecaris:

Bregtje Kraaijinga
E-mail: b.kraaijinga22@kpnmail.nl
Tel: 06-81378717