Sponsoren

Bij elk concert is het een hele klus om financieel rond te komen.  Zonder onze sponsoren zou dit niet lukken.

Om die reden stelt het Toonkunstkoor Delfzijl het zeer op prijs dat diverse bedrijven en instellingen de uitvoeringen sponsoren.

Als trouwe bezoeker van onze concerten kunt u ons ook steunen door Vriend van het Toonkunstkoor te worden. Uiteraard staat daar iets tegenover. Bij een concert krijgt u de kaarten voor de voorverkoopprijs en U heeft recht op twee gereserveerde plaatsen. Uw jaarlijkse bijdrage (vanaf € 20,00) kunt u storten op het banknummer van TKK Delfzijl: NL43 RABO 0366 9692 93, o.v.v. Vriend van TKK Delfzijl, uw naam, adres, e-mailadres en evt. telefoonnummer. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zo kunnen wij het Toonkunstkoor van Noord-Groningen zingende houden voor alle – uitvoerende en toehorende – Noord-Groningse liefhebbers van klassieke muziek!

Dank!