Op 4 mei 2020 gaan wij na de dodenherdenking bij het oorlogsmonument in de Wijkstraat te Appingedam het Requiem van Fauré uitvoeren in de Nicolaïkerk, in het kader van 75 jaar Vrijheid. Iedereen is van harte welkom om 21.00 uur.

Voor dit bijzondere, gratis toegankelijke concert zoeken wij geoefende gastzangers! Wie dit stuk nog nooit heeft gezongen, kan vanaf maart op de woensdagavond met ons mee repeteren; wie het stuk kent zien we graag in april op de laatste 4 repetities.

Meer informatie volgt in januari!